Content Manager

Tóm tắt công việc Tại 360i, vị trí Content Manager chịu trách nhiệm triển khai các dự án cho khách hàng và nội bộ về content marketing bao gồm từ xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, quản lý các hoạt động nội dung đến sáng tạo nội dung đa...

đăng ký nhận tư vấn từ đội ngũ 360i Agency

đăng ký nhận tư vấn từ đội ngũ 360i Agency

Kết nối ngay với 360i Agency

360i Agency luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề của bạn.

Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*
Dịch vụ *
Yêu cầu công việc*